ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์