การประชุม PLC LM 0 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้การประชุม PLC LM 0 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>ลิงค์รูปภาพ


::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์