ประชุม PLC LM0 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566

 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุม PLC LM 0 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์