ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้น ม. 1 - 6

 

นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 – 24  กรกฎาคม  2566  ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์  จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

::>รูปภาพเพิ่มเติม::>รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์