ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนปทุมราชวงศา ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

 


ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนปทุมราชวงศา ทุกท่าน ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ได้แก่
1.นางกชพร  อรกาล ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
2.นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
3.นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
4.นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์