ม.6 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องของคาสิโอ

 


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.00 น. นักเรียนชั้น ม.6/1-6/4 จำนวน 136 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องของคาสิโอ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โดยทุกคนจะได้รับการติดตั้งแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ CLASSWIT ในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ฟรีจากบริษัทคาสิโอมาเก็ตติ้ง ประเทศไทยจำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะและพัฒนานักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับเทคโนโลยี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์