ประชุมงานห้องเรียนพิเศษ GIP ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการประชุมงานห้องเรียนพิเศษ GIP ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่  1/2566 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์