การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน STEM EDUCATION

 

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน STEM EDUCATION ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์