เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ict ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมมหกรรมวิชาการ 46ict จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์