อบรมให้ความรู้ทางด้านการจัดการดูแลสุขภาพจิตในเด็กพร้อมทั้งคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้มาอบรมให้ความรู้ทางด้านการจัดการดูแลสุขภาพจิตในเด็กพร้อมทั้งคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์