อบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ

 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์