รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor

 

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนปทุมราชวงศา ที่ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับคุณภาพ ต้นแบบ

::>ลิงค์ข้อมูล

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์