นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ขวัญกำลังใจ งานการเงิน บัญชี พัสดุ

 

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ขวัญกำลังใจ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์