PLC LM 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา

 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุม PLC LM 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์