นางสาวฉันทนา รื่นเริง ม.4/6 เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชา ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

นางสาวฉันทนา  รื่นเริง ม.4/6 นางสาวฉันทนา  รื่นเริง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ได้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชา ดาราศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์