ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLIP ภาคเรียนที่ 2/2566

 


ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLIP ภาคเรียนที่ 2/2566
-->วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา 

แจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLIP ภาคเรียนที่ 2/2566
1. มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5,000 บาท
2.มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6,000 บาท


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์