ร่วมกิจกรรม "ไต้ประทีปพุทธบูชา ออกพรรษาร่วมบุญ เกื้อหนุนพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสุขใจ" เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566

 

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมงานชุมชนในกิจกรรม "ไต้ประทีปพุทธบูชา ออกพรรษาร่วมบุญ เกื้อหนุนพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสุขใจ" เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดศรีชมภู่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์