นักเรียน GIP ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย

 

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP ที่ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ Young Scientist Competition (YSC 2024) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงงานสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เรื่อง พาราโบลากับการเกิดเสียง  

ผู้พัฒนาโครงงาน

1. ด.ญ.เพชรดา วันดี ม.3/1 

2. ด.ญ. ธัญชนก ถาพร ม.3/1

3. ด.ญ.จิราภา ศรีสุวงค์ ม.3/1

ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท

2. นางประภาพร พรมกสิกร

::>ลิงค์รูปภาพแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์