รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด

 

การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเตรียมตัวแข่งขันต่อระดับภาคที่จังหวัดอุบลราชธานี
ตัวแทนนักเรียนได้แก่
1. นายวรายุทธ แก้วเหล็ก ม.3/7
2. เด็กชายภูวดล ป้อมหิน ม.2/2
3. เด็กหญิงประภัสสร สุดา ม.2/2


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์