ร่วมใจทำกระทงถวายให้กับวัดนาหว้า สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.20 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมใจทำกระทงถวายให้กับวัดนาหว้า สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์