กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ และครูที่ได้ย้ายมา

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูกิตติวัฒน์ แฝงบุญ วิชาเอก สังคมศึกษา คุณครูอาภามณี เมฆา วิชาเอก ภาษาอังกฤษ และรับรายงานตัวครูที่ได้ย้ายมา คือ คุณครูเมธิณี สมมิตร วิชาเอก สังคมศึกษา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์