พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่และครูที่ได้ย้ายมา

 

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.10 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบช่อดอกไม้ให้กับครูบรรจุใหม่ และครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การสอนโรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์