เข้าร่วมประกวดคัดเลือกนักเรียนต้นแบบเก่งและดี To be number one Idol รุ่นที่ 14 รอบแรก

 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดคัดเลือกนักเรียนต้นแบบเก่งและดี To be number one Idol รุ่นที่ 14 รอบแรก จำนวน 7 คน ผลการคัดเลือกมีนักเรียนผ่านเข้าไปประกวดในรอบต่อไปในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จำนวน 3 คน ดังนี้ 
1.นายชิษณุพงศ์ อัฒจักร  ม.4 /1
2.น.ส.ปริยากร อนันต์  ม.5/9 
3.น.ส.ขวัญจิรา คงกระพันธ์  ม.5/9


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์