ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566

 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งานของบุคลากรใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเข้าใจการปฏิบัติตน และวัฒนธรรมในการทำงานของโรงเรียน ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์