ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์