ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการปั้นหมอ ปั้นนายร้อย ประจำปี 2567


24 มกราคม 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียน
1.นางสาวเกตน์นิภา วงษ์อาจ ชั้น ม.5/1
สอบผ่านการคัดเลือกได้อันดับที่ 40 ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนปั้นหมอ ประจำปี 2567


2.นางสาวปภาวรินทร์ สู่ขวัญ ชั้น ม.5/1
ผ่านการคัดเลือกเนื่องจากใช้สิทธิ์การใช้บริการของบริษัทบางกอกซอฟแวร์ ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนปั้นหมอ ประจำปี 2567


3.นายกันวัฒน์ ลาแก้ว ชั้น ม.3/2 
สอบผ่านการคัดเลือกได้อันดับที่ 21 ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนปั้นนายร้อย ประจำปี 2567


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์