กิจกรรมการเสริมสร้างปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายวิทธวัช พลอาวุธ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย           นายเจษฎา ศิริโภค และ นางสาววิชุดา สุทธิประภา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนปทุมราชวงศา นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา จำนวน 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมะม่วงหาวมะนาวโห่” บ้านคำย่านาง เลขที่ 57 หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พ.ต.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน. จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายอธิพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา ได้นำตัวแทนหน่วยงานราชการอำเภอปทุมราชวงศา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คนแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์