ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำมะโนประชากรนักเรียนและวางแผนเตรียมการงานรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

 

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำมะโนประชากรนักเรียนและวางแผนเตรียมการงานรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์