พิธีมอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ นายชินวัฒน์ ภาคสุโพธิ์ เอกการสอน คณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้มาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา

 

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.10 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ นายชินวัฒน์ ภาคสุโพธิ์ เอกการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ในการนี้ นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์