พิธีมอบดอกไม้ตอนรับครูใหม่ นายจักรกฤษ บุญหาญ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา และนางสาวกฤติมา แสนโท วิชาเอก ฟิสิกส์

 

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.10 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ได้แก่ 1.นายจักรกฤษ บุญหาญ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.นางสาวกฤติมา แสนโท วิชาเอก ฟิสิกส์ ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์