พิธีมอบเกียรติบัตรวันภาษา (Celebration's Day) ปีการศึกษา 2566

 

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.15 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษา (Celebration's Day) ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์