รับรายงานตัวครูใหม่ นายชินวัฒน์ ภาคสุโพธิ์ วิชาเอก คณิตศาสตร์

 

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานรับรายงานตัวครูใหม่ รับรายงานตัวครูใหม่ นายชินวัฒน์ ภาคสุโพธิ์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์