โรงเรียนปทุมราชวงศา ต้อนรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 25 มกราคม 2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา ต้อนรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความเข้าในการเข้าร่วมการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์