การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ครั้งที่ 2/2567

 

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ 
ครั้งที่ 2/2567 ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์