กิจกรรม ฟ้า-ขาว สัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลกุดข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์)

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางสาวพัชรพร คชพรหม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงาน กิจกรรม ฟ้า-ขาว สัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลกุดข้าวปุ้น 
(ศาสนานุเคราะห์) ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์