การทดสอบระบบสำหรับการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566

 

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา ดำเนินการทดสอบระบบสำหรับการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์