ต้อนรับคณะกรรมการรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ต้อนรับคณะกรรมการรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์