การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 / 2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 / 2567 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์