ประชุมครูห้องเรียนพิเศษ GIP FLIP SMTE ประจำปีการศึกษา 2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ GIP FLIP SMTE ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์