การประชุมและทำสัญญาผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนปทุมราชวงศา ปีการศึกษา 2566

 


วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และ    ผู้จำหน่ายอาหาร โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการประชุมและทำสัญญาผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนปทุมราชวงศา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ 
::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์