ประชุมครูชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

 


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา  ได้ดำเนินงานประชุมครูชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์