การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566

 


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้












แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์