ร่วมให้กำลังใจส่งบุคลากร คุณครูภัทรวดี วัณฏ์สุรกานต์ ที่ได้ย้ายสถานศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนพนาศึกษา

 


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมให้กำลังใจส่งบุคลากรที่ได้ย้ายสถานศึกษา คุณครูภัทรวดี  วัณฏ์สุรกานต์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์