โครงการงานชุมชนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566

 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ร่วมโครงการงานชุมชนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์