ประชุม PLC LM 1 กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระศิลปะดนตรี และกิจกรรมแนะแนว

 

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ร่วมประชุม PLC LM 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี และกิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์