โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์