โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

 

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนิน  โครงการทัศนศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์