เซ็นสัญญาจ้างพนักงานซ่อมบำรุงและขับรถยนต์

 

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานเซ็นสัญญาจ้างพนักงานซ่อมบำรุงและขับรถยนต์ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์