การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์