อบรมพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อเป็นต้นแบบคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นักเรียนแกนนำ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อเป็นต้นแบบคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์